Zpěv – hlasová výchova

 

Obor: Zpěv - hlasová výchova
           sestaveno v těchto učebních plánech

Předmět: Zpěv - hlasová výchova

popis:  Základy školení hlasu jsou založeny na universální pěvecké technice opřené o italské „bel canto“, použitelné při zpěvu moderní i klasické hudby a využitelné ve sborovém, skupinovém, ale také v sólovém zpěvu.

 

Předmět: Sborový zpěv

Předmětový okruh: Základy hudební teorie a muzikálnosti

Předmět: Všeobecná hudební naukaHudební nauka je základním stavebním kamenem umožňující chápání i samotné provozování hudby, počínaje kapitolou notopis – hudební abeceda. Tato teoretická složka prvotního i později pokročilejšího hudebního vzdělání, která nebývá příliš populární, je zde vyučována také nevšedně, většinou zábavnější formou, ostatně jako celá výuka, která je podávána hudebním adeptům s heslem „hudba hrami a dotekem“. K tomuto účelu jsou stále vytvářeny významné metodické herní pomůcky. 

Předmět: Sluchová analýza, Intonace a Rytmus Oblast: Formování hudby, tonální cítění a základy harmonie

 

Předmětový okruh: Svět a vývoj hudby

 Předmět: Dějiny hudby a Rozbor a výklad skladeb  Předmět: Hudební nástroje
 Předmět: Hudební formy a Analýza skladeb  Oblast: Svět hudby

*Předmět: je samostatný hudebně-vědní celek – obor, který je roven vyučovací jednotce
*Oblast: výtažek užitečných informací o hudbě sesbíraných z více hudebně-vědních oborů a sfér hudebního světa
*Předmětový okruh: více hudebně-vědních samostatných oborů z praktických důvodů vsunutých do jednoho vyučovacího předmětu (předmětového okruhu)