Služby – Poradenství

 
Výchovně – vzdělávací a poradenské služby
Škola

  Příprava do první třídy
Vyzvedávání – Domácí úkoly
Doučování českého jazyka

       Hlídání dětí

Výuka českého jazyka pro anglicky mluvící cizince

Konzultace: Jak správně vybrat školu?  

Odstraňování poruch řeči a kultivace hlasového projevu
Odstraňování poruch řeči a kultivace hlasového projevu
Příprava na zkoušky, soutěže a konkurzy v našich vyučovaných oborech
Poradenství v kapelách

Služby tohoto webu v zabezpečené části pro žáky a rodiče

Po přihlášení do zabezpečené části mají žáci k dispozici:

úkoly; notový materiál a sklad skladeb, ze kterého si mohou vybírat skladby, které se chtějí naučit; animovaný chat; výstavku svých eventuálních výtvarných děl; své profily, které si mohou sami editovat (kde si zaznamenávají své další zájmy; oblíbené; úspěchy; odkazy; skladby, které se učí a které se chtějí naučit zahrát – a na čemž se zároveň učí prezentovat sebe ostatním); rozvrh, kalendář akcí; kroniku; interní média- fotogalerii, audia, videa pro výuku a další.

Zejména pro rodiče, zletilé nebo i zvídavé žáky jsou určeny tyto informace: 

kalendář akcí třídy, potřebné pomůcky, poznámky k výuce (učební osnovy, studijní plány, informace o činnosti) a skladby a učivo, které se žáci učí a připravují na nejbližší koncert.

Další návrhy a tipy na vylepšení vzhledu i obsahu webových stránek můžete zasílat na danylenyx@seznam.cz.