Průvodce hudbou

 

Seminář pro dospělé i mládež: Průvodce klasickou hudbou

Průvodce, který je koncipován především pro dospělé, ale také pro mládež, je hudebně-estetický seminář, ve kterém probíhá výklad hudebních děl převážně „klasické“ hudby s nahrávkami nebo i případnými návštěvami koncertů a divadelních představení. Krom poslechu krásných skladeb se zde dozvíte, jak se hudba dělá – vytváří, z čeho všeho se skládá a například co všechno předchází takovému koncertu nebo hudebnímu představení.

Hudba v Brně

Kam za hudbou?
Koncerty
Divadla
Muzea
Janáčkovo muzeum
Kina – Palace cinemas: vysílání operních představení

Kde shánět hudební materiál – zdroje?

(např. noty, knihy o hudbě – klavírní výtahy oper, výklady hudebních děl, nahrávky)
Hudební knihovny
Antikvariáty

Hudba v Jihomoravském kraji

Concentus Moraviae
Koncerty v punkevních jeskyních
Koncerty v Porta Caeli