Popis předmětů

 

Hra na klavír
Výuka vychází z kombinace čtyř základních klavírních škol: ruské, české, německé, a britsko-americké. Hodiny probíhají na digitální klavír Ringway a křídlo A. Parttart z druhé poloviny 19. století.

 

Zpěv - hlasová výchova
Základy školení hlasu jsou založeny na universální pěvecké technice opřené o italské „bel canto“, použitelné při zpěvu moderní i klasické hudby a využitelné ve sborovém, skupinovém, ale také v sólovém zpěvu.

 

 

 

hudební nauka
Hudební nauka je základním stavebním kamenem umožňující chápání i samotné provozování hudby, počínaje kapitolou notopis – hudební abeceda. Tato teoretická složka prvotního i později pokročilejšího hudebního vzdělání, která nebývá příliš populární, je zde vyučována také nevšedně, většinou zábavnější formou, ostatně jako celá výuka, která je podávána hudebním adeptům s heslem „hudba hrami a dotekem“. K tomuto účelu jsou stále vytvářeny významné metodické herní pomůcky.

 

Průvodce klasickou hudbou
Průvodce, který je koncipován především pro dospělé, ale také pro mládež, je hudebně-estetický seminář, ve kterém probíhá výklad hudebních děl převážně „klasické“ hudby s nahrávkami nebo i případnými návštěvami koncertů a divadelních představení. Krom poslechu krásných skladeb se zde dozvíte, jak se hudba dělá – vytváří, z čeho všeho se skládá a například co všechno předchází takovému koncertu nebo opernímu představení. 

 

Dirigování

Skladba

 

Pěvecký sbor


Orchestr

Příprava do první třídy