O třídě

O třídě

Založena Dany Lenyxem počátkem roku 2011 za účelem věnovat se stabilnější pedagogické činnosti ve větším a systematičtějším měřítku než doposud, především se záměrem více účelové výchovy k hudbě nejen vybraných talentovaných žáků, ale také širší veřejnosti. A to nejen z důvodu krásy a síly hudby, ale také z důvodu absence kvalitní a moderní výuky hudební výchovy ve všeobecném školství a v médiích.

Co nabízíme?

Co nabízíme?

Třída nabízí výuku hudby prostřednictvím těchto oborů: hra na klavír, zpěv – hlasová výchova, se kterými souvisí vyučovací předměty a oblasti nezbytné pro chápání hudby a rozvíjení celkové muzikálnosti – hudební představivosti a paměti: hudební nauka, hudební formy a analýza skladeb, rozvoj tónálního cítění, improvizace (vč. notového i beznotového vyjádření nálad a pocitů hudbou), dějiny hudby. základy harmonie, hudební nástroje, sluchová analýza, intonace a rytmus, které navazují a jsou rovněž hlavním předpokladem pro možné studium oboru dirigování a skladby. Dirigování a skladbu doplňují hudebně-teoretické discipliny na pokročilejší úrovni: harmonie, hra partitur a klavírních výtahů, Instrumentace a aranžování skladeb, hudební formy a kontrapunkt.

Pro dospělé i mládež, kteří jsou nadšení klasickou hudbou a chtějí proniknout do jejích tajů a zákulisí je určen popularizační seminář průvodce klasické hudby.

Také poskytujeme tyto nehudební výchovně – vzdělávací služby: odstraňování poruch řeči a kultivace hlasového projevu, hodiny českého jazyka pro anglicky mluvící cizince a doučování českého jazyka pro školáky, příprava předškolích dětí do první třídy a po domluvě také hlídání dětí.

K výuce

K výuce

Výuka probíhá formou soukromé alternativní výuky v příjemném domácím prostředí ve třídě uzpůsobené k výuce hudby nebo dle Vaší potřeby u Vás doma.

Systematická výuka dle osnov MŠMT, příprava na zkoušky, soutěže nebo konkurzy, možnost odborného poradenství v kapelách – flexibilita Vašim speciálním potřebám.

Vycházeje z našeho posudku můžete uvážit a zvolit si kam má výuka směřovat, např.: dle osnov jako příprava na konzervatoř nebo dle osnov učebního standardu nezávisle – paralelně, tj. zdokonalovat se na nejvyšší možnou úroveň po vlastní ose v našich hodinách nebo jako krásný koníček nevázaným tempem.

Žákovi se věnuje maximální individuální péče a to do hloubky. Učitel rozpoznává žákův talent, možnosti i další zájmy, tak aby jej dokázal co nejvíce motivovat.

Máme alespoň dvě hlavní vystoupení za rok – vánoční a závěrečné.

Předností naší třídy je neustálý vývoj učebních pomůcek a výukového notového materiálu vzhledem k potřebě žáků a stále se vyvíjejícím moderním technologiím.

Daší výhodou, po přihlášení do zabezpečené části tohoto webu, jsou nadstandartní služby k výuce pro žáky a rodiče.

Výuka je přizpůsobena všem věkovým kategoriím. Hudba je pro všechny a člověk může začít s provozováním hudby v jakémkoliv věku, pakliže má alespoň základní hudební talent a je veden svou pevnou vůlí a pílí a v neposlední řadě radostí z hudby. Myšlenka a síla hudby je nejsilnější, hudba nás provází na každém kroku – těší nás a zušlechťuje. Vždyť to, co dělá naši civilizaci civilizací – co ji definuje a co ji dělá zcela jedinečnou –  je kultura a umění. A hudba je nejvýznamnější a nejkrásnější součástí!