Obor: Hra na klavír

Předměty

Předmět: Hra na klavír

popis: Výuka vychází z kombinace čtyř základních klavírních škol: ruské, české, německé, britsko-americké a z podkladů ke vznikající vlastní klavírní škole.

 

Předmět: Ansámblová klavírní hra

V ansámblové (souborové) klavírní hře se žáci učí hrát společně s učitelem nebo se svými spolužáky – jinými hudebníky dohromady. Žák se učí poslouchat svůj part, učí se sebekontrole, přizpůsobivosti a pohotovosti v toku hudby. Nejprve je to tříruční, čtyřruční i šestiruční hra, pro starší a zkušenější žáky doprovod, případně komorní hra – klavír s dalšími nástroji nebo více klavírů společně. K tomuto účelu průběžně zhotovujeme speciální úpravy skladeb pro potřebné nástrojové obsazení.

Předmětový okruh: Základy hudební teorie a muzikálnosti

Předmět: Všeobecná hudební nauka 

Hudební nauka je základním stavebním kamenem umožňující chápání i samotné provozování hudby, počínaje kapitolou notopis – hudební abeceda. Tato teoretická složka prvotního i později pokročilejšího hudebního vzdělání, která nebývá příliš populární, je zde vyučována také nevšedně, většinou zábavnější formou, ostatně jako celá výuka, která je podávána hudebním adeptům s heslem „hudba hrami a dotekem“. K tomuto účelu jsou stále vytvářeny významné metodické herní pomůcky. 

Předmět: Sluchová analýza, Intonace a Rytmus Oblast: Formování hudby, tonální cítění a základy harmonie

Předmětový okruh: Svět a vývoj hudby

 Předmět: Dějiny hudby a Rozbor a výklad skladeb Předmět: Hudební nástroje
 Předmět: Hudební formy a Analýza skladeb  Oblast: Svět hudby

*Předmět: je samostatný hudebně-vědní celek – obor, který je roven vyučovací jednotce

*Oblast: výtažek užitečných informací o hudbě sesbíraných z více hudebně-vědních oborů a sfér hudebního světa

*Předmětový okruh: více hudebně-vědních samostatných oborů z praktických důvodů vsunutých do jedné vyučovací hodiny

 

 

 

Vyučovací modely

Model A) “individuální” Základy hudební teorie

  • intenzivnější
  • časově nezávislé

1) předmět: Hra na klavír promísena se Základy hud. teorie 

  • min. 2hod/týdně – individuálně

2) předmět: Ansámblová klavírní hra  – 1/2 hod/týdně

3) předmět: Svět a vývoj hudby  – 1hod/týdně

  • od II. stupně ZŠ (skupinově)

Model B) “skupinové” Základy hudební teorie

  • dle rozvrhu skupinové hodiny

1) předmět: Hra na klavír

  • min.  1hod/týdně

2) předmět: Základy hudební teorie

  • zvlášť ve skupince – 1hod/týdně
  • skupinová sleva

3) předmět: Ansámblová klavírní hra  – 1/2 hod/týdně

4) předmět: Svět a vývoj hudby –  1hod/týdně

  • od II. stupně ZŠ (skupinově)

*Výše jsou uvedené osvědčené základní učební modely, které ovšem lze upravit Vašim  možnostem a potřebám.