Dany Lenyx

(umělecké jméno)

 

1) Hudební vzdělání:

ZUŠ ARK Music

ZUŠ Jaroslava Kvapila

CSVŠ v Opavě

Konzervatoř v Brně

Pedagogové klavíru:

Ludmila Olšanská, Marek Keprt a Jelena Kapitula.

Pěvecké vzdělání získal od paní prof. Květuše Malé a Beáty Zádrapové-Blaškové.

Kompozici navštěvoval u prof. S. K. Vrbky a prof. Jana Duchaně.

Dirigování studoval u Kremeny Pechakové, Bohumila Zábranského, Karla Mládka,

Aleše Podařila a pár velmi užitečných hodin u paní prof. Miriam Němcové.

 

2) Dirigentská činnost:

Dirigentskou činnost zahájil v roce 2001 v kulturním domě Petra Bezruče skladbou In Monte Oliveti od G.B. Martiniho v 16-ti letech.

umělecké vedení:

2001 – 2003          Dětský sbor při ZŠ Mařádkové Opava,

Pěvecký sbor při zdravotnické škole v Opavě

Farní sbor a orchestr při kostele Sv. Ducha v Opavě

(kde mu laskavě umožnil první praxi ředitel kůru – pan učitel B. Zábranský)

2004 – 2005          Pěvecký sbor Květnice Tišnov

2004 – 2005          Pěvecký sbor Schola Cantorum Prostějov

2006 – 2008          Vachův sbor moravských učitelek

 

spolupráce:

Mátlův akademický sbor, Dómský smíšený sbor při brněnské katedrále,Pěvecký sbor konzervatoře Brno, Pěvecký sbor CSVŠ, Pěvecký sbor Lumír, Pěvecký sbor Cantoria Praha, Dětský sbor ROSA při ZŠ Jana Babáka, Foersterovo komorní pěvecké sdružení, Tišnovský komorní orchestr, Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce, Dětský pěvecký sbor Carillon, Farní sbor Brno – Husovice, Boskovický sbor Leoš;

V roce 2004 založil Moravský symfonický orchestr.

V roce 2005 založil Tišnovský dětský pěvecký sbor.

V roce 2006 se aktivně zúčastnil dirigentského kurzu pod vedením švýcarského dirigenta Daniela Schmida.

 

3) Dílo:

 I) Nahrávky

a) sbor:

– bez doprovodu:

P. Eben: Psalmus 8

P. Eben: Mater Cantans

P. Eben: De Spiritu

P. Eben:  Až já pojedu

O. Halma: Vrť sa dievča

L. Janáček: Na tych fojtových lukách (Ukvaldské písně)

B. Martinů: Vynášení smrti

A. Michna z Otradovic: Actus III

T. Morlay: Now is the month of Maying

G. P. da Palestrina: Salve Regina

G. P. da Palestrina: Eja ergo

F. Poulenc: Ave verum corpus

 

– s komorním doprovodem:

A. Dvořák: Moravské dvojzpěvy (také v Janáčkově úpravě)

B. Martinů: Petrklíč

F. Mendelssohn-Bartholdy: Chorální kantáta „Wer nur…”

J. Novák: Gloria

Hail Holy Queen (z filmu „Sestra v akci I“)

 

b) orchestr:

M. Bruch: Kol Nidrei

A. Dvořák: Symfonie č. 9 „Z Nového Světa“, op. 95

 

c) orchestr + sbor:

A. Dvořák: Biblické písně pro nižší hlas a orchestr

M. Haydn: Laudate pueri Dominum

G. B. Pergolesi: Stabat Mater

J. J. Ryba: Česká mše vánoční

F. Schubert: Mše G-Dur

J. Suk: 10 zpěvů pro ženský sbor a orchestr

A. Vivaldi: Gloria

 

II) Skladby:

a) klavírní:

Movement pastoralis

Nesem vám noviny – stylizace pro klavír

Sonata semplice

Nokia invence pro čtyřruční klavír

Fantastické scherzo pro čtyřruční klavír

Andante nobile pro děti na šest rukou

„Vím jedno návrší“ – úprava pro šestiruční klavír ve snadném slohu pro děti

Kontrapunktino na čtyři ruce

 

b) komorní:

Kvartetní věta č. 1

Kvartetní věta č. 2

Polyphono pro smyčcový kvartet

Dětské mini-scherzo pro flétnu, klarinet a klavír

Výkřiky pro klavír a trubku

Progeditur da camera pro varhany a dechové nástroje

Vražedný signál pro klavír a tři lesní rohy

Preambulum ostinato pro varhany a bicí

 

c) sborové s doprovodem:

Kyrie

Alleluia pro smíšený nebo ženský sbor, violoncello a tubu (také verze pro žestě)

Památník Lidicím

 

d) orchestrální (v různém uskupení):

A little Joke

Adagietto lirico

První symfonická věta

Symboly

Ekloga v klasicistním slohu pro smyčce

Reminiscence na téma Henryho Purcella pro dechový orchestr

Prelude and Fuck!

Menuetto Imposante

Miniature progressive per cordes

Symfonická redempce

Toccata

Koncert pro klavír a orchestr (rozpracováno)

Passacaglia pro klavír, varhany, smyčce a bicí (rozpracováno)

Předehra

Prolog

Symfonická selekce na téma z učebnice harmonie od J. Kofroně

Variační invence pro 2 klavíry a komorní orchestr (rozpracováno)

Proměna s codou na vánoční téma „Půjdem spolu do Betléma…“

Úprava 3 písní pro smyčce ze sesbíraných písní „Studynka róbená“ od V. Škápíkové

Zborcená lípa

Zkratová invence

Znělkové preludium

 

e) Instrumentace pro orchestr:

C. Gesualdo da Venosa: O vos omnes

C. Gesualdo da Venosa: Ecco, moriro dunque

Mozart: 3. věta ze sonáty A-Dur

Beethoven: Fragment 3. věty ze skici k 11. symfonii

Beethoven: 32 variací na vlastní téma, WoO 80 pro klavír c-moll

B. Spears: Baby one more time

 

III) Literatura:

Zpřehlednění Schubertových symfonií (2010)

Praktické pokyny a poznámky k metodice a učebnicím hudební výchovy(2011)

Příručka pro studenty hudby (2012) – právě vznikající na těchto webových stránkách v zabezpečeném prostoru

Hudební metodika se zřetelem na oborové zaměření klavír propojená s hudební naukou a základní hlasovou výchovou a intonací, jakožto součástí hudební nauky a obecné hudební výchovy – všestranného poznání hudby a základních hudebních činností, vyučovaná v souvislostech a hrách (rozpracováno, rok zahájení práce – 2012, čerpající i z veškerých dřívějších zkušeností a poznatků, myšleno jako dlouhodobé pedagogické, hudebně-didaktické dílo, novodobá všeobecná hudební a klavírní metodika)

 

4) Pedagogická činnost

Od roku 2004:

– soukromé hodiny hry na klavír, zpěv – hlasová výchova a hudební nauka

– výuka hlasové výchovy členů sborů, kde působil jako umělecký vedoucí

V roce 2011 založena Lenyxova hudební třída.

 

5) Charitativní aktivity

Koncerty s mnoha tělesy pro:

– Domovy seniorů

– Léčebny dlouhodobě nemocných

– Zařízení pro mentálně postižené

– tvorba audio literatury pro nevidomé v rámci spolku RCV A&A

 

6) Další umělecká činnost

V roce 2013 založen spolek RCV A&A, který sdružuje a systematicky vyhledává amatérské i profesionální umělce a nadané jedince. Mezi hlavní náplň patří tvorba audio literatury (povídky, básně, audio knihy, rozhlasové hry, videa z PC her a další), grafika a hudba.