Lenyxova hudební třída 
poskytuje jedinečnou výchovu ke kultuře a umění prostřednictvím hodin hudby dětem, mládeži i dospělým - všem, kteří mají zájem poznat blíže hudbu.
Zde nás můžete kontaktovat a domluvit si první hodinu.

Zakladatelem a vyučujícím je dirigent, hudební skladatel, klavírista a (studující) pedagog Dany Lenyx.

Výuka hry na nástroj probíhá tradičně individuální formou...
...ale míváme také skupinové akce jako jsou soustředění, tématické hodiny, cvičné hodiny a další.
Každý rok pořádáme alespoň jeden koncert. 
Komorní hra je společná hra dvou nebo více hráčů. Může to být například čtyřruční hra. Malým žáčkům čtyřruční hra s učitelem napomáhá při osvojování základních muzikálních návyků jako je udržení tempa, cit pro dynamiku, výraz a další.
Větší žáci provozují komorní hru samostatně a zlepšují si tak své muzikantské schopnosti. 
Šestiruční hra je vzácnější, ale také je to forma komorní (ansámblové) hry. Nejen pro tyto účely píšeme žákům nové skladby, jak se říká "na míru" nebo provádíme úpravy moderních populárních písní, filmové a pohádkové hudby pro potřebné obsazení.